Halon
HF-504-R · č. 835 000

Halonová plnička HF 504 R pro halon 1211/1301 je příkladná s ohledem na bezpečnost a technologii.

Halonová plnička pro plnění halonových ručních hasicích přístrojů všech velikostí a typů.

Halonová plnička je koncipována tak, že v několika málo pracovních krocích je zajištěna optimální obsluha. Plnění halonových hasicích přístrojů probíhá pomocí senzorem řízené váhy, která se po dosažení plnicího množství automaticky vypne.

Po dosažení plnicího množství proběhne přidání dusíku. Dobře viditelné tlakoměry pro halon a dusík a ventily lze během pracovního procesu snadno obsluhovat a kontrolovat. HF 504 R je osazen vysokovýkonovým podávacím čerpadlem, které garantuje rychlé plnění velkých lahví pomocí separátní podlahové váhy.

HF 504 R zajišťuje zpětné získávání halonu 1211 a halonu 1301 díky speciálnímu podávacímu čerpadlu

TECHNIKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x Š x V)

900 mm x 1100 mm x 1150 mm

Pohon

Střídavý proud, 3fázový, 400 V, 50 Hz

Příkon

12,5 kW

Podávací čerpadlo

Kapalinové čerpadlo

Čerpané množství

8 kg/min

Kryt

Ocelová konstrukce s kovovým krytem

Váha

Digitální nebo s posuvným závažím

Barva

modrý tepaný smalt