Vysokotlaké a nízkotlaké zkušební zařízení
HD1+1 · č. 421 000

Kombinované stacionární vysokotlaké zkušební zařízení model HD1+1 ke zkoušení tlakových nádob. Opláštění a sběrná nádrž na vodu z hliníku.

Tlaková zkouška:

 • Zařízení pro zkoušení tlaku hasicích přístrojů na oxid uhličitý, ocelových lahví s velkým kuželovým vnitřním závitem na CO2 (W 21,8 x 1/1/4“)
 • max. průměr: 140 mm
 • min. průměr 60 mm
 • max. přípustná výška 1100 mm
 • dvě nezávislé upínací polohy, vybavené adaptérem pro rychlé zkoušení. Ty musí být podle velikosti tlakové nádoby vybaveny adekvátně dlouhou výtlačnou trubkou.
 • Adaptace tlakové nádoby se provádí pomocí adaptéru pro rychlé zkoušení, přitom se tlaková nádoba nasadí hlavou na adaptér.
 • Upnutí tlakové nádoby se provede pneumaticky.
 • Řízení celého procesu je zajištěno pomocí SPS.
 • Zkušební proces se spouští ručně pomocí tlačítka start, postup zkušebního procesu probíhá automaticky pomocí SPS.
 • Během tlakování je zkušební oblast zajištěna posuvnými dveřmi. Plnění vody probíhá přes tlakové potrubí přímo do tlakové nádoby. Voda se čerpá čerpadlem z vodní nádrže přímo do tlakové nádoby.
 • Natlakování se provádí pomocí jednopístového čerpadla poháněného tlakovým vzduchem (všechny části přicházející do styku s vodou jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli).
 • Měření tlaku probíhá pomocí snímače tlaku a zobrazuje se na digitálním displeji.
 • Vypnutí přednastaveného zkušebního tlaku se provádí automaticky; Zobrazení aktuální hodnoty tlaku na displeji.
 • Kontrola zkušebního tlaku pro proběhnutí nastavené doby zastavení probíhá automatiky, signalizace při neúspěšné tlakové zkoušce.
 • Při úspěšné tlakové zkoušce proběhne automaticky vyprázdnění tlakové nádoby za podpory tlakového vzduchu. Voda se čerpá přímo do zásobníku na vodu
 • Tlaková zkouška se provádí u každé tlakové nádoby
  samostatně.
 • Rozsah vysokotlakové zkoušky 0 – 450 barů
 • Zkouška tlaku nebo plnění adaptéru pro rychlé zkoušení se provádí střídavě.
 • Tlakovým vzduchem poháněné odčerpání vody
 • Vnitřní osvětlení zkušebního zařízení

Volitelné příslušenství za příplatek:

 • Řídicí jednotka pro ukládání dat pomocí PC
 • Možnost zadání dat hasicího přístroje pomocí klávesnice
 • Zjišťování tlaku a zaznamenávání průběhu tlaku se provádí pomocí softwarového programu a zobrazuje se na obrazovce.

TECHNIKÉ ÚDAJE
Rozměry (D x Š x V)cca 2700 x 950 x 2200 mm
(bez řídicího rozváděče a ovládací jednotky)
Připojení tlakového vzduchu1/2″, 10 – 12 bar
Přípojka přívodu vody k tlakovým čerpadlům1/2″
Připojení pro vyprazdňování vody1″
Elektrické zapojeníAC 230 V, 16 A, 50 Hz
Plnicí čerpadlo230 V
Pohon vysokotlakého čerpadlamax. 10 barů