Zařízení k provádění zkoušek tlakových plynových lahví

Specializujeme se na zařízení ke zkoušení tlakových plynových lahví. Díky naším vysokým nárokům na kvalitu máme zastoupení po celém světě.

Dokonalá servisní dílna by měla být vybavena následujícími zařízeními:

  • Zkušební a sklopná jednotka pro velké lahve, Naklápěcí zařízení model IV
  • Stacionární vysokotlaké a nízkotlaké zkušební zařízení HD-ND3 + 3 ke zkoušení malých lahví (hasicí přístroje)
  • Sušicí zařízení TR-F-6S
  • Zkušební jednotka k volumetrickým zkouškám Waterjacket pod tlakem až 450 barů, model HD-TA-CFK
  • Zařízení pro zašroubování a vyšroubování ventilů EA-150 PROTECT
  • Zařízení k plnění CO2 a N2 KU6-DI-N2 pro lahve a CO2 hasicí přístroje
  • Zařízení k plnění CO2 CO2-BS-2W

Zařízení k provádění zkoušek tlakových plynových lahví

Anlagen für Druckgasbehälterprüfung/Ships Service Companies

Zařízení k provádění zkoušek tlakových plynových lahví

Anlagen für Druckgasbehälterprüfung/Ships Service Companies

Zařízení k provádění zkoušek tlakových plynových lahví

Anlagen für Druckgasbehälterprüfung/Ships Service Companies