ND1+1 · No. 450 000

Kombinované stacionární nízkotlaké zkušební zařízení, model ND1 + 1 k provádění tlakových zkoušek nádob hasicích přístrojů a tlakových nádob do max. 30 barů.

Rozsah nízkého tlaku: k provádění tlakových zkoušek nádob hasicích přístrojů a tlakových nádob do max. 30 barů.

 • max. průměr: 210 mm
 • maximální přípustná výška: 730 mm Dvě vzájemně oddělené polohy upnutí, s rychlotestovacím adaptérem. Ty musí být vybaveny stoupací trubkou přiměřené délky, která odpovídá velikosti tlakové nádoby.
 • Přizpůsobení tlakové nádoby se provádí na adaptéru pro rychlé měření, přičemž tlaková nádoba je na adaptéru umístěna obráceně.
 • Upínání tlakových nádob se provádí pneumaticky.
 • Celý proces je řízen PLC.
 • Testovací proces se spouští ručně stisknutím tlačítka start, přičemž testovací proces je prováděn automaticky přes PLC.
 • Během natlakování je oblast provádění zkoušky zajištěna posuvnými dveřmi. Voda je napouštěna přímo do tlakové nádoby přes tlakové potrubí. Voda je čerpána do tlakové nádoby čerpadlem přímo z vodní vany.
 • Tlak je vytvářen jednopístovým čerpadlem s pohonem na stlačený vzduch (všechny části přicházející do styku s vodou jsou v provedení z ušlechtilé oceli).
 • Tlak je snímán tlakovým senzorem a zobrazován na digitálním displeji.
 • Přednastavený zkušební tlak je vypínán automaticky; Aktuální hodnota tlaku se zobrazuje na displeji.
 • Zkušební tlak je kontrolován automaticky po uplynutí nastavené udržovací doby, se signalizací neúspěšného provedení tlakové zkoušky.
 • Je-li tlaková zkouška provedena úspěšně, následuje automatické vyprázdnění tlakové nádoby pomocí tlakového vzduchu. Voda je odváděna přímo do vodní vany.
 • Tlaková zkouška se provádí u každé tlakové nádoby samostatně.
 • Rozsah tlakové zkoušky při nízkém tlaku 0-30 barů
 • Tlaková zkouška nebo instalace adaptéru pro rychlé zkoušení se provádí střídavě.
 • Vypouštění vody pomocí tlaku vzduchu
 • Vnitřní osvětlení zkušebního zařízení

Volitelné vybavení s příplatkem:

 • Řízení k ukládání dat prostřednictvím PC
 • Možnost zadávání dat hasicích přístrojů pomocí klávesnice
 • Snímání tlaku a zaznamenávání průběhu tlaku je prováděno prostřednictvím softwarového programu a je zobrazováno na obrazovce.
TECHNIKÉ ÚDAJE
Rozměry (D x Š x V)cca 2700 x 950 x 2200 mm (plus ovládací skříň a ovládací jednotka)
Připojení tlakového vzduchu1/2″, 6 barů
Přípojka přívodu vody k tlakovým čerpadlům1/2″
Připojení pro vyprazdňování vody1″
Elektrické zapojeníStřídavý proud 230 V, 50 Hz, 10 A
Plnicí čerpadloStřídavý proud 230 V
Pohon vysokotlakého čerpadlamax. 6 barů
BarvaModrý tepaný smalt