KR04 · No. 269 000

ZAŘÍZENÍ ALL-IN-ONE
Plnicí a recyklační zařízení KR04 slouží k vyprazdňování a zpětnému získávání CO2 a rovněž k vyprazdňování a plnění FM 200, NOVEC a FE 13.

Systém recyklace CO2 model KR04 se používá k vyprazdňování a získávání CO2. Když se lahve vyprázdní, získá se přes 99 % oxidu uhličitého.

Buďte ohleduplní k životnímu prostředí a podpořte ochranu klimatu. Využijte náš systém recyklace CO2 KRO4 a pomozte snížit skleníkový efekt.

Německo je průkopníkem v ochraně klimatu s technologií ochrany klimatu od výrobních strojů a vakuových systémů FRITZ EMDE.

TECHNIKÉ ÚDAJE
Pohon230 V, 50 Hz, 10 A
Plnicí výkonCO2 kapalný: cca 15 l/min
CO2 plynný: cca 6 l/min
Tlakový vzduch6 – 8 barů
Hmotnostcca 70 kg
Bezpečnostní ventil130 barů
Vyprázdněnído cca 7 barů
Rozměry: (D x Š x V)cca 1000 x 500 x 1000 mm (bez podlahové váhy)
BarvaModrý tepaný smalt

Duální stroj

Recyklační zařízení na oxid uhličitý model KRO4 slouží k téměř úplnému vyprázdnění hasicích přístrojů CO2, bombiček CO2 a lahví CO2. Hasicí přístroje CO2, bombičky CO2 a lahve CO2 určené k vyprázdnění se vyprazdňují až do zbytkového tlaku méně než 7 barů. Tím je zajištěno, že se do životního prostředí nedostane škodlivý oxid uhličitý.

KRO4 lze rovněž provozovat jako plničku CO2 k plnění hasicích přístrojů a lahví přes samostatnou podlahovou váhu. Při dosažení naprogramované hmotnosti se zařízení automaticky vypne.

Zařízení je vybaveno:

  • Bezpečnostním ventilem 130 barů
  • Filtrem CO2
  • Podlahovou váhou do 200 kg s digitálním displejem
  • Manuálním pojistným kulovým ventilem
  • Tlakoměrem pro vstupní a výstupní tlak
  • Plnicí a vyprazdňovací hadicí po 2 metrech

Volitelné příslušenství:

  • Rychloplnicí přípojka na CO2 typu CO2-QUICK
  • Adaptér na CO2 pro upínání a vyprazdňování bombiček